ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີທຸລະກິດຫຼັກແບ່ງເປັນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ສາຂາ LTH Store

ຫ້ອງຂາຍທີ່ຮວບຮ່ວມຫຼາກຫຼາຍຍີ່ຫໍ່ໄວ້ສຳລັບທ່ານທັງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນ

ການຂາຍສົ່ງ

ພວກ​ເຮົາຂາຍ​​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ສາຂາ Samsung

ຫ້ອງຂາຍທີ່ຈຳໜ່າຍແຕ່ຜະລິດຕະພັນຂອງ Samsung ໂດຍສະເພາະທັງໂທລະສັບມືຖື, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນ

ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ iService

ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Apple