ທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານ

LTH Store ສາຂາ ດົງປາລານ

ເຮືອນເລກທີ 409 ບ້ານຝາຍ, ຖະໜົນ ດົງປາລານ,
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 453 095

ອີເມວ: info@lth.com.la
Facebook: LTH Laos

ເວ​ລາ​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ:
ທຸກວັນ: 8:00 ເຊົ້າ ຫາ 20:00 ແລງ

LTH Store ສາ​ຂາ ຂຸນຕາ

ເຮືອນເລກທີ 120 ບ້ານ ຂຸນຕາທ່າ, ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ,
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 453 095

ອີເມວ: info@lth.com.la
Facebook: LTH Laos

ເວ​ລາ​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ:
ທຸກວັນ: 8:00 ເຊົ້າ ຫາ 20:00 ແລງ

Samsung ສາ​ຂາ ດົງປາລານ

ເຮືອນເລກທີ 035 ບ້ານ ໜອງຈັນ, ຖະໜົນ ດົງປາລານ,
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 453 095
ອີເມວ: info@lth.com.la

Facebook: LTH Laos

ເວ​ລາ​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ:
ທຸກວັນ: 8:00 ເຊົ້າ ຫາ 20:00 ແລງ

Samsung ສາຂາ ໄອເຕັກມໍ

ຕືກ ໄອເຕັກມໍ, ຊັ້ນສອງ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ,
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 453 095

ອີເມວ: info@lth.com.la
Facebook: LTH Laos

ເວ​ລາ​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ:
ທຸກວັນ: 9:30 ເຊົ້າ ຫາ 18:30 ແລງ

iService